Ședință ordinară – 28 Iunie 2024

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.06.2024 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.06.2024

1. Proiect de hotărâre nr. 141 din 31.05.2024 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea sau după caz, casarea unor bunuri – mijloace fixe (parte din rețeaua de termoficare Magistrala 2), din domeniul privat al Municipiului Buzău, în condițiile legii;

2. Proiect de hotărâre nr. 143 din 06.06.2024 privind darea în administrarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" a unor imobile, proprietate publică a Municipiului Buzău;

3. Proiect de hotărâre nr. 144 din 07.06.2024 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 145 din 13.06.2024 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 146 din 19.06.2024 privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, situată în Cartier Episcopiei, Strada Sporturilor, nr. 10, bloc 3A, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 147 din 19.06.2024 privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău -1;

7. Proiect de hotărâre nr. 148 din 20.06.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 27.06.2024, ora 14:00, respectiv 28.06.2024, ora 14:00;

8. Proiect de hotărâre nr. 149 din 20.06.2024 privind darea ȋn folosinƫǎ gratuitǎ prin Contract de ȋmprumut de folosinƫǎ (comodat) a 5 ambulanƫe de urgenƫǎ de tip B și aprobarea modelului de Contract de ȋmprumut de folosinƫǎ (comodat) ȋncheiat ȋntre Municipiul Buzǎu și Serviciul de Ambulanță Județean Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 150 din 20.06.2024 privind modificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

10. Proiect de hotărâre nr. 151 din 21.06.2024 privind subvenționarea costurilor cu sterilizarea a 10.000 de câini cu stăpân din Municipiul Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 152 din 21.06.2024 privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Buzău și Asociația Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), în vederea accelerării tranziției ecologice a comunităților locale din România și Norvegia, prin depunerea proiectului “Pathways for Green Transition in Romania and Norway” în cadrul programului de finanțare “EEA and Norway Grants by Innovation Norway, Open Call for Bilateral Cooperation in the Green Transition”;

12. Proiect de hotărâre nr. 153 din 21.06.2024 privind aprobarea înființării funcției contractuale de administrator public la nivelul UAT Municipiul Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 154 din 21.06.2024 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale din fondul locativ aflat în proprietatea Municipiului Buzău, pentru un chiriaș mutat în regim de urgență;

14. Proiect de hotărâre nr. 155 din 21.06.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2024;

Loading