Anunţ public

Anunţ public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER» în intravilanul municipiului Buzău, str. Aleea Sporturilor, nr.12 A.

 

Descarcă anunț

Memoriu justificativ
Planșa A1 – Încadrare în zonă
Planșa A2 – Situația existentă
Planșa A3 – Permisiuni și restricții
Planșa A4 – Mobilare urbană
Planșa A6 – Proprietate terenuri

Loading