În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. ARGHIR PRODEX S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, str. Orizontului, nr.194A, jud. Buzău, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN DE TENIS ACOPERIT“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 30, parcela 26, număr cadastral 56831.

Descarcă anunț public

Memoriu tehnic

U1 PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

U1.1 SCHEMA INCADRARE IN PUG PRELIMINAR

U2 PLAN SITUATIE EXISTENTA SI DISFUNCTIONALITATI-Model

U3 PLAN SITUATIE PROPUSA SI REGLEMENTARI-Model

U3.1 PLAN CIRCULATII PROPUSE-Model

U4 PLAN TIPURI DE PROPRIETATE-Model

U5 PLAN MOBILARE PROPUSA-Model

Loading