Ședință extraordinară – 12 Octombrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 12.10.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 12.10.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 209/10.10.2023 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău;

2.- Proiect de hotărâre nr. 210/10.10.2023 privind constituirea Comisiei sociale pentru analiza solicitărilor și atribuirea locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

3.- Proiect de hotărâre nr. 211/11.10.2023 privind adoptarea unor măsuri referitoare la Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare nr.3450/2006 a municipiului Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 212/11.10.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2023 – 2024;

5. Proiect de hotărâre nr. 213/11.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5.

Loading