Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Situații financiare

2023

Situația financiară – trim. I:

Bilanț

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii

Cont de execuție al bugetului local

Cont de execuție credite interne

Cont de execuție fonduri nerambursabile

Cont de rezultat patrimonial

Disponibil din mijloace cu destinație specială

Indicatorii aferenți execuției bugetului local

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală

Situația fluxurilor de trezorerie

Situația fluxurilor de bănci comerciale

Buget local secțiunea de funcționare

Buget local secțiunea dezvoltare

Plăți restante martie 2023

Situația financiară – trim. II:

Bilanț

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Secțiunea de dezvoltare

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Secțiunea de funcționare

Cont de execuție al bugetului local

Cont de execuție al bugetului local – Secțiunea de dezvoltare

Cont de execuție al bugetului local – Secțiunea de funcționare

Cont de execuție credite interne

Cont de execuție fonduri nerambursabile

Cont de rezultat patrimonial

Disponibil din mijloace cu destinație specială

Indicatorii aferenți execuției bugetului local

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală

Situația fluxurilor de bănci comerciale

Situația fluxurilor de trezorerie

Plăți restante iunie 2023

Situația financiară – trim. III:

Bilanț

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Secțiunea de dezvoltare

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Secțiunea de funcționare

Contul de execuție al bugetului local

Cont de execuție al bugetului local – Secțiunea de dezvoltare

Cont de execuție al bugetului local – Secțiunea de funcționare

Cont de execuție credite interne

Cont de execuție fonduri nerambursabile

Contul de rezultat patrimonial

Disponibil din mijloace cu destinație specială

Indicatorii aferenți execuției bugetului local

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală

Situația fluxurilor de bănci comerciale

Situația fluxurilor de trezorerie

Plăți restante septembrie 2023

Situația financiară – trim. IV:

Bilanț

Plăți restante decembrie 2023

Anexa 30 – PLĂȚI RESTANTE și situația numărului de posturi CONSOLIDAT

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Secțiunea de dezvoltare

Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Secțiunea de funcționare

Cont de execuție al bugetului local

Cont de execuție al bugetului local – Secțiunea de dezvoltare

Cont de execuție al bugetului local – Secțiunea de funcționare

Cont de execuție credite interne

Cont de execuție fonduri nerambursabile

Cont de rezultat patrimonial

Disponibil din mijloace cu destinație specială

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală

Situația acțiunilor (părților) sociale deținute direct (indirect) de unitățile administrativ teritoriale la operatorii economici

Situația fluxurilor de la bănci comerciale

Situația fluxurilor de la trezorerie

2022

Situația financiară – trim. I:

Bilanț

Cont rezultat patrimonial

Fluxuri de bănci comerciale

Fluxuri de trezorerie

Situația activelor și datoriilor

Cont execuție subvenții partea I

Cont execuție subvenții partea II

Cont de execuție credite interne

Cont execuție fonduri nerambursabile

Cont execuție bugetul local partea I

Cont de execuție bugetul local partea II

Cont de execuție bugetul local partea III

Cont de execuție bugetul local partea IV

Situația financiară – trim. II:

Bilanț

Cont de executie credite interne

Cont de executie fonduri nerambursabile

Cont de execuție subvenții

Cont de rezultat patrimonial

Contul de executie al bugetului local

Fluxuri de banci comerciale

Fluxuri de trezorerie

Situația activelor și datoriilor

Situația financiară – trim. III:

Bilanț

Cont de rezultat patrimonial

Cont de execuție venituri și cheltuieli Buget Local

Cont execuție venituri și cheltuieli credite

Cont execuție venituri și cheltuieli fond nerambursabile

Cont execuție venituri și cheltuieli subvenții

Fluxuri bănci

Fluxuri trezorerie

Situație active și datorii

Situația financiară – trim. IV:

Bilanț

Active fixe amortizabile

Active fixe neamortizabile

Cont de execuție venituri și cheltuieli buget local

Cont de execuție venituri și cheltuieli credite interne

Cont de execuție venituri și cheltuieli fonduri nerambursabile

Cont de execuție venituri și cheltuieli subvenții

Cont de rezultat patrimonial

Disponibil din mijloace cu destinație specială

Fluxuri de bănci comerciale

Fluxuri de trezorerie

Indicatorii execuției bugetului local trim. IV 2022

Situația activelor și datorii

Structura activelor

Buget de dezvoltare

Buget de funcționare

2021

Situația financiară – trim. I:

Active și datorii

Bilanț

Cont de execuție – subvenții – Partea I

Cont de execuție – subvenții – Partea II

Contul de execuție – credite interne și venituri

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea I

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea II

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea III

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea IV

Cont rezultat patrimonial   

Fluxuri de trezorerie  

Situația financiară – trim. II:

Active şi datorii

Bilanț

Cont de execuție – subvenții – Partea I

Cont de execuție – subvenții – Partea II

Contul de execuție – credite interne și venituri

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea I

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea II

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea III

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea IV

Contul de rezultat patrimonial

Fluxuri de trezorerie

Situația financiară – trim. III:

Active şi datorii

Bilanț

Cont de execuție – subvenții – Partea I

Cont de execuție – subvenții – Partea II

Contul de execuție – credite interne și venituri

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea I

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea II

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea III

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea IV

Contul de rezultat patrimonial

Fluxuri de trezorerie

Situația financiară – trim. IV

Active și datorii

Bilanț

Cont de execuție – subvenții – Partea I

Cont de execuție – subvenții – Partea II

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea I

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea II

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea III

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea IV

Contul de execuție – credite interne și venituri

Contul de rezultat patrimonial

Fluxuri de bănci comerciale

Fluxuri de trezorerie

Buget de dezvoltare

Buget de funcționare

2020

Situația financiară – trim. I:

Active şi datorii

Bilanţ

Contul de execuție – venituri proprii și subvenții

Contul de execuție – credite interne și venituri

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea I

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea II

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea III

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea IV

Contul de rezultat patrimonial

Fluxuri de trezorerie

Subregistrul garanţiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administraţiei publice locale

Bugetul creditelor interne pe anul 2020

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020

Buget local detaliat pe anul 2020

Situația financiară – trim. II:

Active şi datorii

Bilanţ

Contul de execuție – venituri proprii și subvenții

Contul de execuție – credite interne și venituri

Contul de execuție a bugetului local – venituri

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea I

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea II

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea III

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea IV

Contul de rezultat patrimonial

Fluxuri de trezorerie

Subregistrul garanţiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administraţiei publice locale

Situația financiară – trim. III:

Active şi datorii

Bilanţ

Contul de execuție – venituri proprii și subvenții

Contul de execuție – credite interne și venituri

Contul de execuție a bugetului local – venituri

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea I

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea II

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea III

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea IV

Contul de rezultat patrimonial

Fluxuri de trezorerie

Fluxuri de bănci comerciale

Situația financiară – trim. IV:

Active şi datorii

Bilanț 

Contul de execuție – venituri proprii și subvenții

Contul de execuție – credite interne și venituri

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea I

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea II

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea III

Cont de execuţie buget local – cheltuieli – Partea IV

Contul de rezultat patrimonial

Fluxuri de trezorerie

Fluxuri de bănci comerciale

Buget de dezvoltare

Buget de funcționare

2019

Situația financiară – trim. I:

Active și datorii

Bilanț

Contul de execuție – venituri proprii și subvenții

Contul de execuție – credite interne și venituri

Contul de execuție a bugetului local – venituri

Contul de rezultat patrimonial

Fluxuri de trezorerie

Situația finanțării rambursabile la 31.03.2019

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.03.2019 OUG 46.2015

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.03.2019 OUG 89.2018

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.03.2019 – CEC BANK

Situația financiară – trim. II:

Active și datorii

Bilanț

Contul de execuție – venituri proprii și subvenții

Contul de execuție – credite interne și venituri

Contul de execuție buget local

Contul de rezultat patrimonial

Fluxuri de trezorerie

Contract de finanțare lucrări de întreținere infrastructură de transport

Contract de finanțare lucrări de reparații la unitățile de învățământ

Situația finanțării rambursabile la 30.06.2019

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.06.2019 OUG 46.2015

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.06.2019 OUG 89.2018

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.06.2019 CEC BANK

Situația financiară – trim. III:

Active și datorii

Bilanț

Cont de execuție – venituri proprii și subvenții

Cont de execuție – credite interne

Cont de execuție buget local

Cont de rezultat patrimonial

Fluxuri trezorerie

Situația finanțării rambursabile la 30.09.2019

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2019 OUG 46.2015

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2019 OUG 89.2018

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2019 CEC BANK

Situația financiară – trim. IV:

Active și datorii

Bilanț

Contul de execuție – venituri proprii și subvenții

Contul de execuție – credite interne și venituri

Cont de execuție buget local

Cont de rezultat patrimonial

Fluxuri trezorerie

Subregistrul Datoriei Publice Interne Locale pentru contracte în derulare la 31.12.2019

Situația finanțării rambursabile la 31.12.2019

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea adminstrativ-teritorială la 31.12.2019 OUG 46.2015

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea adminstrativ-teritorială la 31.12.2019 OUG 89.2018

Act adițional NR. 1 la Convenția 593541/35203/2018 OUG 89.2018

Act adițional NR. 2 la Convenția 593541/35203/2018 OUG 89.2018

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea adminstrativ-teritorială la 31.12.2019 CEC BANK

2018

2017

2016
Execuţie bugetară – trim. IV:  •   Contul de execuţie – buget local
                                                     •   Contul de execuţie – venituri proprii
                                                     •   Active şi datorii
                                                     •   Bilanţ
                                                     •   Contul de rezultat patrimonial
                                                     •   Plăţi restante la 31.XII.2016
2015
Buget: • detaliat, actualizat octombrie 2015
Execuţie bugetară – trim. IV: • Bilanţ
• Contul de execuţie – buget local
• Cont de execuţie – venituri proprii
• Cont de execuţie credite interne
• Cont de rezultat patrimonial
• Plăţi restante la 30.12.2015
Active şi datorii

Împrumut pentru energia termică: • Gradul de îndatorare al Municipiului Buzău
în baza OUG. nr. 46/2015 • Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale
• Convenţia de împrumut

Datoria publică locală a unităţii administrativ teritoriale

2013
Buget: • detaliat pe subcapitole şi paragrafe
• detaliat pe titluri, articole şi alineate
Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget – Anexa 3
Lista cheltuielilor pentru finanţarea capitolului „Cultură, recreere şi religie” – Anexa 4
Execuţie bugetară – trim. IV: • Bilanţ
Contul de execuţie – buget local
Plăţi restante la 31.12.2013
Datoria publică locală a unităţii administrativ teritoriale 2011 – 2013
2012
Buget: • Venituri • Cheltuieli
Execuţie bugetară – trim. IV: • Venituri (Anexa 12)
• Cheltuieli (Anexa 13)
• Bilanţ
• Plăţi restante la 31.12.2012
Datoria publică locală a unităţii administrativ teritoriale
2011
Execuţie bugetară – trim. IV: • Venituri (Anexa 12)
Cheltuieli (Anexa 13)
Bilanţ
Plăţi restante la 31.12.2011
Datoria publică locală a unităţii administrativ teritoriale
2010
Execuţie bugetară: • Venituri (Anexa 12)
Cheltuieli (Anexa 13)
Venituri şi cheltuieli (Anexa 2)
Bilanţ la 31.12.2010
2009  Execuţie bugetară:      •  Venituri                •  Cheltuieli 
2008 Execuţie bugetară:      •  Venituri                •  Cheltuieli
2007 Execuţie bugetară:      •  Venituri                •  Cheltuieli 
2006
Contul de execuţie al bugetului local.

Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Buzău.

pagina editata la data de mart. 19, 2024 @ 13:57

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading